Business process management wordt veelal gebruikt in het bedrijfsleven voor het optimaliseren, automatiseren en aanvoeren van de bedrijfsprocessen van een organisatie. Door het gebruik van business process management wordt er grip en transparantie geboden op bedrijfsprocessen. Dit zorgt voor helderheid en inzicht over de progressie van deze bedrijfsprocessen. Dit is ondersteunend bij het halen van de doelstellingen van de organisatie. Dit alles klinkt vrij abstract, lees hieronder verder om meer te lezen over business process management.

Bedrijfsprocessen

Met business process management wordt er inzicht geboden in de samenhang tussen bedrijfsprocessen. Hierbij wordt er informatie verkregen over de verwerking van informatie, zoals wat zijn de zwakke en sterke punten in het bedrijfsproces? Om welke bedrijfsprocessen gaat het precies? De volgende aspecten kunnen onder andere worden meegenomen: communicatie, financiën, personeel, huisvesting, informatie, organisatie en ook juridische aspecten. Op deze manier wordt, door middel van business process management, transparantie geboden over de bedrijfsvoering van de organisatie. Hierdoor kunnen handmatige handelingen geautomatiseerd worden en kan er meer aandacht besteedt worden aan de primaire doelstellingen waar het bedrijf zich voor inzet. Geïntegreerd is de verbetering die continu plaatsvindt rondom de processen. Er wordt gestreefd naar de verbetering, efficiëntie en automatisering van de organisatie

Optimalisatie

Voor het optimaliseren van de efficiëntie van bedrijfsprocessen en om deze effectief te laten verlopen en te automatiseren zijn er een aantal systemen beschikbaar: dit kan onder andere met Blue Dolphin. Deze stelt werkprocessen en werkprocedures centraal. Hierbij worden grafische weergaven gecreëerd welke worden gekoppeld aan ondersteunende IT middelen. Zoals onder andere de doelstellingen van de organisatie, de daarbij horende resultaten en de Key performance indicators (KPI’s). Over het algemeen ondersteunen de business process management systemen het veranderingsproces door functioneel te zijn door te documenteren over de bedrijfsprocessen op diverse bedrijfsvlakken

In het kort

Om alles nog kort even samen te vatten: business process management is het op een systematische manier aanpakken van de automatisering en optimalisatie en verbetering van bedrijfsprocessen. Dit zorgt ervoor dat er op een proactieve wijze inzicht kan worden verkregen in de bedrijfsprocessen rondom diverse bedrijfsvlakken.